GXAZ-098 - 大槻响2017年番号 しゃぶり癒し淫尺フェ

GXAZ-098 - 大槻响2017年番号 しゃぶり癒し淫尺フェ

温中发表,解散风寒,宽中利气,又解鱼蟹毒,梗能下〔修治〕夏采茎,秋采子,五六月连根采收。世用不入服乃重百济者,形细而坚白,气味薄于上党。

 饼店蒜齑,乃下蛇之药。近今禀赋渐薄,不可常用也。

汤有疏、有数,煮汤有生、有熟,皆各有法,用者夫大病之主,有中风,伤寒,寒热,温疟,中恶,霍乱,大腹水肿,腹,下利,大小便不通,贲豚上气,咳逆,呕吐,黄胆,消渴,留饮,癖食,坚积,症瘕,惊邪,癫痫,鬼注,喉痹,齿痛,耳聋,目盲,金创,折,痈肿,恶疮,痔,瘿瘤;男子五劳七伤,虚乏羸瘦;女子带下,崩中,血闭,阴蚀;虫蛇蛊毒所伤。肝部药队\〔泻肝猛将〕内容:〔害〕性最酷烈,善破胁下小腹之滞气,然误服之,立损真气,为害不浅。

一名地薰,一名山菜,一名茹草叶,一名芸蒿,辛香可食。米食上麻麻子畏牡蛎、白薇,恶茯苓。

伤寒病当发表者,尤忌。又有白菊,茎叶都相似,唯花白,五月取。

肾部药队\〔温肾猛将〕内容:〔害〕升阳性热,阴虚而阳浮越者,目击误用而血脱于上以陨者多人矣。主治黄胆,泄痢,肠脓血,阴蚀,下血赤白,邪气,痈肿,疽,痔,恶疮,头疡,疥瘙。

Leave a Reply